Bufab som investering

C-Parts har låga direkta men höga indirekta kostnader, och är krävande att hantera professionellt. Genom Bufabs erbjudande Global Parts Productivity™ sänker våra kunder sina totalkostnader markant, ofta med 15–20  procent, och får samtidigt högre kvalitet och leveranssäkerhet. Bufab kan tack vare global närvaro och effektiva processer skapa ett bättre resultat med lägre resursåtgång.

Att gå över från att sköta C-Parts i egen regi till en Supply Chain Partner som Bufab, ger många fördelar. Det ger också förutsättningar för ökad hållbarhet i leveranskedjan. Globalt sett ser allt fler industribolag nyttan med detta. Bufab har därför goda möjligheter till organisk tillväxt. Under de fem senaste åren var vår organiska tillväxt 5 procent om året.

Bufab har som handelsföretag begränsat behov av en kapitalintensiv maskinpark. Låga investeringar gör att våra fasta kostnader, främst löner och hyra, kan anpassas till efterfrågan. Våra affärer är spridda över tusentals kunder och leverantörer i många industrier och geografiska marknader, vilket begränsar vårt beroende av enskilda kunder. Bufab har gjort rörelsevinst varje år i över 40 år, och finansierat all tillväxt med eget kassaflöde.

Bufab är en av få ledande spelare på en starkt fragmenterad marknad. I vart och ett av våra 28 länder är vi en stark lokal partner, samtidigt som vi servar internationella kunder på flera kontinenter. Detta blir allt viktigare för kunderna. Vår position gör det möjligt att förvärva mindre spelare som har tillväxt synergier med Bufab. Vi har på sex år genomfört nio förvärv med en total omsättning på 1 900 MSEK. På så sätt har vi ökat vår närvaro i nya industrier, produktsegment och geografiska marknader och blivit än mer relevanta för våra kunder.

 

Till toppen