Valberedning

Valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka på förfrågan har uttryckt sin önskan att delta i valberedningsarbetet. Därutöver ska valberedningen bestå av Bufabs styrelseordförande. Inför årsstämman 2020 i Bufab AB (publ) består valberedningen av följande representanter:

Fredrik Liljedahl (Liljedahl Group)
Adam Gerge (Didner & Gerge)
Johan Ståhl (Lannebo Fonder)
Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder)
Sven-Olof Kulldorff – Styrelsens ordförande

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2021 avseende bland annat;

  • stämmoordförande,
  • styrelseledamöter,
  • styrelseordförande,
  • styrelsens ersättning,
  • revisor,
  • revisorsarvoden
  • samt eventuella förändringar i valberedningsinstruktionen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 2 mars 2021 via e-post till valberedning@bufab.com eller till följande adress:

Valberedningen
Bufab AB
Box 2266
SE-331 02 Värnamo

 

Till toppen