Styrelse

Sven-Olof Kulldorff

Styrelseordförande sedan 2006.

Född:1954.

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola.

Tidigare uppdrag: Ledande befattningar inom IKEA (78-04, varav 95-04 inköpschef för IKEA-Gruppen) och vice VD ICA.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i  Pierce AB och Styrelseledamot i K Hautwall OY.

Aktieinnehav: Totalt 335 376 aktier varav 281 238 aktier genom kapitalförsäkring och 54 138 aktier genom bolag.

Hans Björstrand

Styrelseledamot sedan 2006.

Född:1950

Utbildning: Gymnasieekonom.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef Bufab.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Värnamo Energi AB, Stacke Hydraulik AB, Värnamo Elnät AB, Entreprenörinvest Sverige AB, LMT Group AB, Värnamo Näringsliv AB, Ekeborg Kapital AB och Axelent AB.

Aktieinnehav: 50 000 aktier

Johanna Hagelberg

Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola och Cranfield University.

Nuvarande uppdrag: EVP Sourcing and Logistics Stora Enso Oyj

Tidigare uppdrag: Inköpschef på Vattenfall, RSA Scandinavia och NCC AB samt ledande befattningar inom inköp i fordonsindustrin.

Aktieinnehav: 1 500

Bengt Liljedahl

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1947.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Nuvarande uppdrag: VD och koncernchef samt grundare av Liljedahl Group. Tidigare VD Skånebil, Regionchef AB Volvo Sverige.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Liljedahl Group AB, Elcowire Group AB, LWW Group AB, Hörle Wire Group AB och Finnvedens Lastvagnar AB. Styrelseledamot i LMT Group AB, Finnvedens Bil AB och Liljedahl Group Fastighets AB.

Aktieinnehav: 0

Ägarandel: Innehav via bolag 10 232 500.

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1964

Utbildning: Masterexamen i redovisning och finansiering och en EMBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Nuvarande uppdrag: VD och grundare Nilsagård consulting

Tidigare uppdrag: CFO Plastal Group, Direktör Strategi & Affärsutveckling inom divisionen för försäljning och marknadsföring, EMEA inom Volvo Lastvagnar, CFO Vitrolife (publ) samt seniora befattningar inom finans och affärsutveckling inom bl a Volvo, AstraZeneca koncernen samt SKF.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: AddLife (publ), Svensk Exportkredit (SEK), Irras AB (publ)

Aktieinnehav: 0

Anna Liljedahl

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1974.

Utbildning: Civilekonom.

Nuvarande uppdrag: VD på Finnvedens Lastvagnar AB och har tidigare erfarenhet som Global Product Manager på HemoCue AB och Product Manager på Astellas Pharma GmbH.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Finnvedens Bil AB samt styrelseledamot i Liljedahl Group AB, Liljedahl Group Fastighets AB, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Motorbranschens Riksförbund, Styrelsen Tunga Fordon.

Aktieinnehav: 0

Johan Sjö

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1967.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare uppdrag: var närmast VD och koncernchef på Addtech AB (publ) och hade dessförinnan ledande befattningar i Bergman & Beving AB (publ) och Alfred Berg.

Övrig väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i OptiGroup AB, Bergman & Beving AB (publ) och Addlife AB (publ) samt styrelseledamot i Addtech AB (publ). Johan var mellan 2013-2017 styrelseledamot i Bufab.

Aktieinnehav: 0

 

Till toppen