Revisor

Bolagets revisor är sedan 2005 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som på årsstämman 2019 omvaldes för perioden intill slutet av årsstämman 2020.

Fredrik Göransson (född 1973) är huvudansvarig revisor. Fredrik Göransson är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontorsadress är, Lilla Bommen 2, 405 32 Göteborg.

 

 

Till toppen