Ledning

Jörgen Rosengren

Koncernchef sedan 2012.

Född: 1967.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet: Husqvarna, Electrolux, McKinsey och Philips.

Aktieinnehav: 330 000 aktier. VD har inga väsentliga aktieinnehav, innehav av andra finansiella instrument eller delägarskap i företag som Bufab har betydande affärsförbindelser med.

Urban Bülow

Group Director North America (anställd sedan 2014).

Född: 1965.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Latour Group, Kapsch TrafficCom, SAAB och Electrolux.

Aktieinnehav: 0

Carina Lööf

Global Sourcing Direktör sedan 2018.

Född: 1969

Utbildning: Teknisk Universitetsexamen, Kemiteknik, Växjö Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Trioplas, Cargotec Corporation

Aktieinnehav: 0

Marcus Söderberg

CFO sedan 2017 (anställd sedan 2014)

Född: 1983

Utbildning: Fil. kandidatexamen i Ekonomi, Växjö Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Ernst & Young (EY)

Aktieinnehav: 4 000

Johan Lindqvist

Regionchef, Region Nordic sedan 2015 (anställd sedan 1998).

Född: 1969.

Utbildning: 4-årig Tekniskt Gymnasium

Arbetslivserfarenhet: Skanska, Primo AB

Aktieinnehav: 117 000

Johan Sandberg

Global Affärsutvecklings direktör sedan 2019

Född: 1971

Utbildning:  MSc in Business Administration, Linköpings Universitet

Arbetslivserfarenhet:  Hiab, Cargotec, Volvo Group, General Motors och Saab Automobile

Aktieinnehav: 0

 

Till toppen