Ledning

Johan Lindqvist

Koncernchef sedan 2021. Segmentschef, Segment North sedan 2015 (anställd sedan 1998).

Född: 1969.

Utbildning: 4-årig Tekniskt Gymnasium

Arbetslivserfarenhet: Skanska, Primo AB

Aktieinnehav: 120 000 aktier

Urban Bülow

Group Director North America (anställd sedan 2014).

Född: 1965.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Latour Group, Kapsch TrafficCom, SAAB och Electrolux.

Aktieinnehav: 2 096 aktier

Carina Lööf

Global Sourcing Direktör sedan 2018.

Född: 1969

Utbildning: Teknisk Universitetsexamen, Kemiteknik, Växjö Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Trioplas, Cargotec Corporation

Aktieinnehav: 0

Marcus Söderberg

CFO sedan 2017 (anställd sedan 2014)

Född: 1983

Utbildning: Fil. kandidatexamen i Ekonomi, Växjö Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Ernst & Young (EY)

Aktieinnehav: 6 362 aktier

Johan Sandberg

Global Affärsutvecklings direktör sedan 2019

Född: 1971

Utbildning:  MSc in Business Administration, Linköpings Universitet

Arbetslivserfarenhet:  Hiab, Cargotec, Volvo Group, General Motors och Saab Automobile

Aktieinnehav: 100 aktier

Jörn Maurer

Segmentschef, Segment West since 2015, (employed since 2003).

Född: 1974

Utbildning: Kandidatexamen i Business Administration och Operations & Industrial Mechanic Field, CCI Darmstadt

Arbetslivserfarenhet: Mitsubishi Polyester Film; Tartler Group

Aktieinnehav: 20 725 aktier

 

Till toppen