Ägarstruktur

Bufab är noterat på Nasdaq Stockholm på mid cap-listan. Antalet aktieägare per 31 januari uppgick till 4 748. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 70 procent av kapital och röster. Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 83 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 17 procent varav övriga Norden 2 procent, övriga Europa 9 procent och USA 6 procent.

 Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster, %
 Liljedahl Group AB 11 082 500 29,08%
 Lannebo Funds 3 197 124 8,39%
 Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 2 921 973 7,67%
 Handelsbanken fonder 2 584 409 6,78%
 State Street Bank & Trust Co, W9 1 504 077 3,95%
Carnegie fonder 1 205 436 3,16%
Nordea 1 189 625 3,12%
Spiltan Fonder AB 1 005 661 2,64%
Bufab AB 945 052 2,48%
Skandia 872 003 2,29%
 Total, largest shareholders 26 507 860 69,56%
 Övriga aktieägare 11 602 673 30,44%
 Total Bufab 38 110 533 100%

Källa: Euroclear per den 31 januari, 2020

 

Till toppen