Ägarstruktur

Bufab är noterat på Nasdaq Stockholm på mid cap-listan. Antalet aktieägare per 29 mars 2019 uppgick till cirka 5 400. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 65 procent av kapital och röster. Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 82 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 18 procent varav övriga Norden 1 procent, övriga Europa 12 procent och USA 6 procent.

 Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster, %
 Liljedahl Group AB 10 982 500 28,82%
 Lannebo Funds 3 351 920 8,80%
 Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 3 012 067 7,90%
 Handelsbanken fonder 2 177 464 5,71%
 Carnegie Funds 1 244 831 3,27%
 Livförsäkringsbolaget Skandia 1 038 673 2,73%
 Spiltan Fonder AB 973 251 2,55%
 Nordea Investment Funds 863 272 2,27%
 State Street Bank & Trust Co, W9 648 440 1,70%
 Bufab AB (publ) 642 800 1,69%
 Total, largest shareholders 24 892 968 65,32%
 Övriga aktieägare 13 217 565 34,68%
 Total Bufab 38 110 533 100%

Källa: Euroclear per den 30 april, 2019

 

Till toppen