Ägarstruktur

Bufab är noterat på Nasdaq Stockholm på mid cap-listan. Antalet aktieägare per 28 juni uppgick till cirka 5 500. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 66 procent av kapital och röster. Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 82 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 18 procent varav övriga Norden 1 procent, övriga Europa 10 procent och USA 7 procent.

 Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster, %
 Liljedahl Group AB 10 982 500 28,82%
 Lannebo Funds 3 351 920 8,80%
 Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 3 022 067 7,93%
 Handelsbanken fonder 2 137 464 5,61%
 Carnegie Funds 1 209 831 3,17%
 Livförsäkringsbolaget Skandia 1 038 673 2,73%
 Nordea Investment Funds 1 033 453 2,71%
 Spiltan Fonder AB 973 251 2,55
 State Street Bank & Trust Co, W9 647 951 1,70%
 Bufab AB (publ) 642 800 1,69%
 Total, largest shareholders 25 039 910 65,70%
 Övriga aktieägare 13 070 623 34,30%
 Total Bufab 38 110 533 100%

Källa: Euroclear per den 28 juni, 2019

 

Till toppen