Ägarstruktur

Bufab är noterat på Nasdaq Stockholm på mid cap-listan. Antalet aktieägare per 31 juli uppgick till 4 840. De tio största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 67 procent av kapital och röster. Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde 83 procent av kapital och röster. Det utländska ägandet uppgick till 17 procent varav övriga Norden 2 procent, övriga Europa 9 procent och USA 6 procent.

 Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster, %
 Liljedahl Group AB 11 082 500 29,08%
 Didner & Gerge 3 025 704 7,94%
 Lannebo 2 992 292 7,85%
 Handelsbanken 2 739 134 7,19%
Carnegie  1 103 837 2,90%
Spiltan Fonder AB 1 005 661 2,64%
Nordea 999 639 2,62%
Bufab AB 945 052 2,48%
State Street Bank 944 120 2,48%
Skandia 872 003 2,29%
 Totalt, de 10 största ägarna 25 709 942 67,47%
 Övriga aktieägare 12 400 591 32,53%
 Totalt 38 110 533 100%

Källa: Euroclear per den 31 juli, 2020

 

Till toppen