Fokusområden

Bufab har identifierat fyra fokusomraden för bolagets hållbarhetsarbete framöver. Fokusområdena ger oss olika perspektiv på hur vi ska uppnå hållbar tillväxt.

sustainability_notext_svensk

Ett långsiktigt, systematiskt hållbarhetsarbete

Bufabs hållbarhetsarbete styrs av vår uppförandekod och våra policyer för medarbetare, miljö, kvalitet och antikorruption. Vi har även en uppförandekod för våra leverantörer. Bufab deltar i FN:s Global Compact och följer dess principer. Bufabs mål är att alla systerbolag gradvis ska gå över till ledningssystemet Bufab Best Practice (BBP). Det styrs av vårt forum Best Practice Board och vi genomför löpande revisioner för att säkerställa efterlevnad och förbättring. Framöver fokuserar vi mer på hållbarhetsaspekter i BBP. Med hjälp av ISO 9001, 14001 och 26000 vill vi skapa en branschledande Best Practice för hållbarhetsstyrning.

En hållbar global affär

Bufabs största hållbarhetspåverkan sker i arbetet med vårt globala nätverk av 3 000 leverantörer. Leverantörerna väljs, utvärderas och utvecklas med hjälp av Bufabs globala leverantörsprocess. Bufab främjar miljöansvar genom att uppmuntra våra leverantörer, entreprenörer och kunder att anta internationella miljöprinciper.

Ansvarsfull tillväxt

Bufab har ambitionen att växa. Tillväxten är viktig för att kunna ge en god avkastning till vara ägare, som är en viktig intressentgrupp. Men en ansvarsfull tillväxt är också till nytta för vara andra intressenter: för våra anställda, för samhället i stort och för våra leverantörer. Och viktigast – ansvarsfull tillväxt för Bufab åstadkommer vi genom att förbättra hållbarheten i våra kunders inköp, logistik och kvalitetssäkring av C-Parts.

Människor och relationer

Genom tydliga värderingar och ett starkt ledarskap vill vi bli den mest attraktiva arbetsgivaren i C-Parts-branschen. Med Bufab Academy har vi en verktygslåda för att utveckla de förmågor vi behöver för att möta marknadens ökande krav. Våra omkring 1 000 medarbetare är självständiga, systematiska problemlösare som engagerar sig i vårt miljöarbete och tror på ökad mångfald för ett starkare Bufab.

 

 

Till toppen