2021-12-14

Bufab Group: Staffan Pehrson kommer inte att tillträda som VD och koncernchef för Bufab AB (publ)        

PRESSMEDDELANDE, Värnamo 14 december, 2021


Styrelsen har i tidigare pressmeddelande, daterat den 15 juli 2021, kommunicerat att de utsett Staffan Pehrson till ny VD och koncernchef för Bufab, med tillträdesdag den 1 februari 2022.

Staffan har idag meddelat att han avser att acceptera en annan roll utanför Bufabkoncernen. Han kommer därför inte att tillträda rollen som VD och koncernchef för Bufab.

Styrelsen kommer omedelbart att inleda arbetet med att hitta en ny VD och koncernchef. Fram till dess att en permanent lösning finns på plats kommer Johan Lindqvist att fortsätta i sin roll såsom tillförordnad VD och koncernchef.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Liljedahl, styrelseordförande, Bufab Group, telefon: +46 70 539 14 12


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2021 kl. 10:10 CET.Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity™ syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 450 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 5,5 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 11,7 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information se www.bufab.com.

Bilaga


Document

 

To top