2020-10-16

Bufab Group: Bufabs valberedning utsedd

Pressrelease, Värnamo, 16 oktober, 2020

 

Bufabs årsstämma 2020 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2021 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka på förfrågan har uttryckt sin önskan att delta i valberedningsarbetet. Därutöver ska valberedningen bestå av Bufabs styrelseordförande. Valberedningen består av följande representanter:

Fredrik Liljedahl (Liljedahl Group)
Adam Gerge (Didner & Gerge)
Johan Ståhl (Lannebo Fonder)
Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder)
Bengt Liljedahl (Bufabs styrelseordförande)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2021 via e-post till valberedning@bufab.com eller till följande adress:


Valberedningen
Bufab AB
Box 2266
SE-331 02 Värnamo

Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 400 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2019 till 4,3 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 8,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information www.bufab.com.

 

Bilaga


Document

 

To top