Hållbarhet

sustainab

Vi gör affärer baserat på tydliga principer. Ett handslag är ett uttryck för förtroende. Vår vision, strategi och policies innehåller tydliga uttryck för kvalitetssäkring och sociala frågor. Vi lägger stor vikt vid utomhusmiljön och vår arbetsmiljö. Vi tror på etik och moral. Enkelt, vi förväntar oss rent spel.

Bufab Lann har inbyggd effektivitet i användningen av energi och naturresurser, med system för återvinning och återanvändning av material samt förebyggande av alla typer av utsläpp. Hög miljöprestanda är nyckeln till långsiktig hållbar utveckling. Vi möter och överträffar lagar och internationella avtal kring miljökrav.

 

To top