Historia

BUFAB Lann är ett företag med svarvtraditioner sedan 1940-talet. Bufab Lann AB bildades 1999 genom sammanslagning av Bufab Produktion AB och Bröderna Lann Metallfabrik AB. 2002 införlivades Bulten Stainless Components AB i bolaget.

 

To top