3:e Rundbordautomaten på ett år! – Fortsatta nyinvesteringar på BUFAB Lann!

BUFAB Lann fortsätter att investera starkt i vår maskinpark för att ytterligare öka vår produktionskapacitet.

Vi har nu installerat den tredje nya rundbordsautomaten på mindre än ett års tid. Det är ytterligare en Hydromat från Pfiffner; optimal för större seriestorlekar. Maskinen klarar dimensioner mellan 5-45 mm i diameter och är utrustad med 12 stationer, samtliga är CNC styrda. Den är kompatibel med våra befintliga verktygsuppsättningar samt förinställningsutrustning för inmätning av verktyg. Den passar perfekt in i vår befintliga maskinpark och vi kan direkt dra nytta av den ökade kapaciteten.

To top