Affärsområden

Flera affärsområden har idag stor nytta av Bufab Lann. En lång historia och utveckling tillsammans med fordonstillverkare har byggt upp en mycket hög och stabil nivå vilket dessutom har förfinats och anpassats ytterligare inom varje affärsområde.

Vi förser bland annat industrier inom:

Automotive

Hydraulics

Pumps and motors

Telecom

Material handling

Energy

Off Shore

Marine

 

 

To top