Supply & Manufacturing Productivity

Med Bufab Logistics Solutions befinner du dig ett steg före dina konkurrenter. Vår organisation kommer att säkra din försörjningskedja – du kommer att få de produkter du behöver, i tid, på det sätt du vill ha det och till en total kostnad mycket svårt att slå. Vi bidrar till att minska de risker och kostnader i samband med manuell lagerverksamhet och vi kan erbjuda komponenter och lösningar både på lokal och global nivå. Vi förenklar din inköpsprocess och kan ge dig en bättre förståelse för nyckelfaktorer för ditt företags resultat.

Vänligen kontakta oss för mer information.

Till toppen