Range & Sourcing Productivity

För C Parts, är ofta mer än 80 % av de totala kostnaderna indirekta logistik-, inköp- och kvalitet kostnader, medan endast 20 % eller mindre drivs av inköpspriset av produkterna. De indirekta kostnaderna är ofta effektivast hanterade genom att optimera sortimentet av artiklarna. Nya produktgenerationer, förändringar i design, för många utvecklingsteam och överkonstruering är vanliga orsaker till varför företag hamnar med ett C Parts-sortiment som innehåller 50 % till 100% för många artikelnummer (även kallat lagerhållning enheter, SKU). Bufab kan hjälpa dig att lösa detta problem. Vi har ett standardiserat tillvägagångssätt som vi kallar Bufab C-Parts Value Chain Audit™.

För att kunna optimera kostnaderna, nå rätt kvalitets- och logistiknivå krävs ett väl fungerande sourcing-nätverk. Att välja rätt leverantör kan ofta vara en avgörande faktor. Pröva oss! Bufab vet hur man gör det när det kommer till C Parts. Det är en liten nisch men den är vår. Test oss! Vi är villiga att offerera konkurrenskraftiga priser på varje enskild del. Dock kommer de största sammanlagda kostnadsbesparingarna ofta från en dramatisk minskning av antalet leverantörer som du tvingas att underhålla. För varje leverantör krävs kvalitetssäkring, förhandlingar, administration, logistikhantering, och en separat hantering av leverantörsbetalningar, med de kostnader och risker som följer. Bufab kan göra det mer effektivt eftersom vi bara fokusera på C-Parts och levererar samma tjänster till många kunder.

Vi har utvecklat en process som vi kallar Bufab C-Parts Consolidation. Det är det snabbaste sättet ett företag kan minska antalet leverantörer och de indirekta kostnaderna som kommer med det.

Vänligen kontakta oss för mer information.

 

Till toppen