Design & Technology Productivity

Oavsett om ni behöver designrådgivning, hjälp med att välja rätt teknik eller vill utvärdera en existerande design för att förbättra effektivitet eller kvalitet, har Bufab rätt lösningar. Vi baserar lösningarna på många års erfarenhet av att leverera C-Parts till krävande kunder, men också på våra in-house experter inom olika tillverkningsområden eller produktområden.

Vi utgår från kundens behov och önskemål utan att förespråka specifika varumärken eller tekniker. Vi har stor erfarenhet av teknisk rådgivning, med grund i vår egen produktion samt i vårt omfattande nätverk av samarbetspartners. Vi kan sänka våra kunders direkta designkostnader såväl som de indirekta. Vi gör detta som en del av vårt dagliga arbete med våra kunder, men också i form av Bufab Design Advice Network och Bufab Quality Value Engineering. You can also provide yourself and your company with competitive competence in C-Parts through Bufab Technology Academy. Du kan även förse dig själv och ditt företag med konkurrenskraftig kompetens inom C-Parts genom vårt utbildningsprogram Bufab Technology Academy.

Vänligen kontakta oss för mer information

Till toppen