• vi köper in mer än
  140 000 artiklar

  Läs mer
 • vi hjälper dig att minska er totala kostnad

  Läs mer
 • 2 500 leverantörer i vårt globala nätverk

  Läs mer
 • vi har den rätta lösningen för dig

  Läs mer

Finansiella mål

Finansiella mål

De finansiella målen i detta avsnitt utgörs av framåtriktade uttalanden. Sådana framåtriktade uttalanden är inga garantier om faktiska framtida resultat och Bufabs faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från dessa framåtriktade uttalanden på grund av många faktorer, varav vissa ligger utanför Bufabs kontroll.

Tillväxt: 10%
Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 10 procent, genom såväl organisk tillväxt som förvärv

Lönsamhet: 12%
Rörelsemarginal (EBITA) om 12 procent över en konjunkturcykel

Utdelningspolicy: 30-60%
Utdelning av 30-60 procent av den årliga nettovinsten

Till toppen