För leverantörer

Levererar till Bufabgruppen
Välkommen till Bufabgruppen Supply Chain Management portal. Den här webbplatsen är utformad för att ge information till våra nuvarande och potentiella leverantörer.
Vi önskar intensifiera och förbättra samarbetet med våra affärspartners och förse dem med alla relevanta upplysningar om att vara en leverantör till Bufab koncernen.

Bufabs leverantörsstrategi
Vår strategi är att utveckla och hantera en föredragen leverantörsbas som förbättrar våra kunders framgång och konkurrenskraft på lång sikt i Bufabgruppen.

Vi kommer att uppnå detta genom att utveckla och upprätthålla långsiktiga relationer med leverantörer i världsklass och genom att koncentrera vår verksamhet till dem. Vi kommer att kontinuerligt stärka vår egen organisation och processkapacitet och vi kommer aktivt samarbeta med våra utvalda leverantörer för kontinuerlig kvalitetsförbättring, förkorta ledtider och minska de totala kostnaderna.

Bufab hanterar våra leverantörer genom Globala Commodity Managers, där var och en av dem ansvarar för en viss produktgrupp. Dessutom har Bufab inköpskontor i Taiwan, Kina, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Italien och Indien. Med hjälp av detta ramverk, kan varje systerbolag få möjlighet att utnyttja vårt globala nätverk av leverantörer, vilket vi gör noga med att matcha rätt leverantör till rätt uppgift, varje gång.

Vi strävar efter att utöka vår verksamhet med leverantörer som
• delar vår ambition med att ständigt förbättra kvalitet, leveranser och totalkostnader
• kommer att investera i en långsiktig relation med Bufab och värderar tillgången till våra globala affärsmöjligheter
• åtar sig våra principer om Corporate Social Responsibility

Kontakta oss på purchase@bufab.com

 

Till toppen